Paul Håkansson
Paul Håkansson ser ett förhållningssätt. Foto: Oskar Lürén.

Skolfusk under många års tid

Köp utanför ramavtal och resebeställningar på nätet istället för via upphandlad resebyrå. Linköpings kommun vill nu sparka enhetschefen för Katedralskolan och överväger dessutom polisanmälan.

Katedralskolan i Linköping brister i hantering och regelföljsamhet. Enligt den rapport som kommunen gjort efter att ha fått signaler om felaktigheter inom ekonomiområdet är bristerna systematiska.

– Granskningen visar att omfattande regelbrott har skett under lång tid, i vissa fall medvetet och inom flera områden, säger Paul Håkansson, kommundirektör i Linköping.

Det visar sig att en stor mängd inköp gjorts via privata utlägg, alltså där medarbetare handlar varor och sedan får tillbaka pengarna. Detta bryter mot kommunens riktlinjer som säger betalning mot faktura och utlägg endast i undantagsfall.

En stor del av felen verkar relateras till resor. År 2015 chartras exempelvis ett flygplan för 330 000 kronor för att ta 62 medarbetare till Frankrike.

Tåg- och flygresor samt hotell har bokats utanför avtal istället för att gå via upphandlad resebyrå. Ramavtal har inte heller hedrats vid inhyrning av personal.

– Sammantaget handlar det om stora belopp, som har hanterats helt i strid med kommunens regelverk. Detta har utvecklats till ett förhållningssätt som är oacceptabelt och måste brytas.

Till åtgärdsförslagen hör att omgående ta kontroll över inköpsorganisationen och hanteringen av reseersättningar. Andra exempel på föreslagna åtgärder är att tydliggöra attestflöden och att styra bokning av resor.

En arbetsrättslig process har inletts för att avsluta enhetschefens förordnande som chef för Katedralskolan. Kommunen kommer också att lämna in en polisanmälan.

– Det viktigaste nu är att arbeta förebyggande för att undvika sådana här brister framåt, säger Paul Håkansson som betonar att linköpingsborna ska kunna lita på att deras skattepengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Det finns inga indikationer på att den pedagogiska verksamheten har påverkats. Tvärtom visar Katedralskolan goda resultat och hög kvalitet i undervisningen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *