Stig-Olov Blixt

Rejält omtag efter godtycklighet

Kammarrätten kommer till samma beslut som förvaltningsrätten. Göteborgs stads stora upphandling av vuxenutbildning underkänns eftersom den öppnat för godtyckliga bedömningar.

I somras dömde förvaltningsrätten ut Göteborgs stads upphandling av vuxenutbildning. Tre företag – Lernia, Folkuniversitetet och Iris Hadar – angrep upphandlingen på samma grund: en timslång muntlig presentation som gav möjlighet till godtycke.

Nu slår också kammarrätten fast att upphandlingen, med undantag av ett par områden, behöver göras om. Kommunen har brutit mot principerna om likabehandling och transparens i LOU.

– Det är otroligt skönt att kunna berätta för personalen att Kammarrätten bekräftar vår övertygelse att upphandlingen var felaktigt genomförd, säger Stig-Olov Blixt, stiftelserektor vid Folkuniversitetet.

Den rättsliga processen har varit lång:

– Vi såg det som vår skyldighet gentemot personalen att tillsätta de resurser som krävdes för att få klarhet i den här frågan. Vi är glada att vår ihärdighet gav utdelning.

Folkuniversitetet beskriver förfrågningsunderlaget som vagt formulerat samtidigt som utvärderingsmodellen var otydlig och föga förutsägbar. Man menar att det var svårt att förstå hur utvärderingen skulle gå till i och med att det inte gick att förutse vad som skulle tillmätas betydelse.

Inför förvaltningsrätten ansåg Folkuniversitetet att uppmärksamheten vid de muntliga presentationerna inte alltid varit på topp. En gruppmedlem ska ha suttit och sovit under delar av presentationerna. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning vid Göteborgs stad avfärdar dock detta som en hörsägen.

Parterna är överens om att en presentation blev avbruten då en av bedömningsgruppens personer fick ett blodsockerfall och tvingades lämna lokalen. I vissa fall ska bedömningspersoner inte heller ha deltagit ”live” istället tittat på inspelningen i efterhand.

Landets kanske största upphandling i sitt slag är värd runt 400 miljoner kronor per år. Det innebär 1,6 miljarder kronor under den fyraårsperiod som upphandlingen avser.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *