Regeringen ignorerar välfärdsföretagen

Kritiken mot regeringens välfärdsutredning fortsätter. Eftersom nästan inga företag finns med bland remissinstanserna frågar sig branschföreträdare om regeringen verkligen vill ha några synpunkter.

IKEA

Välfärdsutredningens förslag om vinsttak har, som Inköpsrådet redan kunnat berätta, kritiserats hårt från de företag som erbjuder tjänster inom vård och skola. Sedan den sex sidor långa listan över de 142 remissinstanser som bjudits in att tycka till om utredningen presenterades tilltar motståndet.

I en debattartikel i Dagens Samhälle undrar en rad representanter för välfärdsföretag varför man inte bjuds in att tycka i denna brännheta fråga. Det konstateras att listan bara innehåller ett enda av sammanlagt cirka 11 000 företag inom svensk välfärdssektor. Och det företaget är inte privat, utan statliga Lernia.

Bland kommuner, landsting och myndigheter hittar man även oväntade inslag som Finska pensionärernas riksförbund och Pingst – Fria församlingar i samverkan. Skribenterna slår fast vikten av att olika aktörer ska får komma till tals, men tycker att det är märkligt att företagen i välfärdssektorn är så frånvarande som remissinstanser.

Dessutom luftas förvåning över att kommuner som nästan inte alls köper välfärdstjänster, till exempel, Strömstads kommun, är med. Detta samtidigt som Stockholm, Täby och andra stora köpare med lång erfarenhet av detta saknas.

Slutsatsen är att regeringen uppenbart inte vill lyssna på kritiken.

På listan finns även Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket, SOI (Sveriges Offentliga Inköpare) och FSOL (Föreningen Sveriges Offentliga leverantörer). Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara medan övriga erbjuds möjligheten.


P2P före årsskiftet

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *