Claudiu Deak
Claudiu Deak vill se bättre dialog. Foto: Academedia.

Orimliga krav gör ingen leverantör glad

Borås stads krav på leverantörerna vid upphandlingen av sfi-utbildning väcker reaktioner. Academedias Claudiu Deak beskriver kraven som helt orimliga och uppmanar kommunen att skapa sig en rättvis marknadsbild genom att tala med leverantörerna.

Lärare inom sfi, svenska för invandrare, är en bristvara i hela landet. När Borås stad i sin upphandling kräver att alla lärare vara behöriga, eller på god väg att bli behöriga, är det en inställning som enligt Claudiu Deak, chef för affärsutveckling och anbud på Academedia, saknar förankring med marknaden .

– Trots att kommunen har tillgång till statistik och kunskap om marknaden väljer man att gå vidare med helt orimliga krav, säger han.

Detta blev extra tydligt under ”frågor-och-svar-fasen” i samband med upphandlingen där kommunens intention och rådande förutsättningar inte var i balans. I Borås har bara 16 av 46 tjänstgörande sfi-lärare lärarlegitimation enligt Skolverkets statistik.

Claudiu Deak menar att leverantörerna hörde av sig till kommunen redan efter annonsering av upphandlingen. Uppmaningen var att följa skollagen som gör det möjligt att bedriva utbildning även när behöriga och legitimerade lärare saknas.

Enligt Rasmus Lundqvist, upphandlingsjurist vid Borås stad, är lärarna i den sfi som bedrivs i kommunal regi till hundra procent behöriga. Fast hos den externa leverantören har, över tid, bara var femte lärare varit behörig.

– Vi hade kontakt med marknaden inför upphandlingen och fick uppfattningen att företagen skulle kunna klara av att ha behöriga lärare, säger Rasmus Lundqvist.

Tilldelningsbeslutet överklagades av Hermods som på grund av osäkerheten kring kraven valde av avstå från att lämna anbud. Förvaltningsrätten går på de överklagandes linje.

I domen riktas kritik mot att det inte framgick tillräckligt tydligt när det var möjligt att göra avsteg från kravet på legitimerade lärare. I och med att rättelse inte var tillräckligt förordnades att upphandlingen ska göras om.

Rasmus Lundqvist säger att Borås stad inte kommer att ansöka om prövningstillstånd i kammarrätten. Han poängterar att kravet på behöriga lärare, som följer gällande lagstiftning kommer att kvarstå när upphandlingen annonseras på nytt.

– Förvaltningsrätten har inte kritiserat kravet, utan endast att det är otydligt vilka möjligheter till undantag som finns.

Claudiu Deak säger att det skapar utmaningar när en kommun ställer ensidiga krav. Han hänvisar till skollagen som tydligt beskriver hur undantag kan göras när marknadstillgången på lärare är begränsad.

Vad kan ni från leverantörshåll göra för att hjälpa kommunerna framåt?

– Vi vill uppmana alla kommuner som står inför en upphandling att ha en dialog med marknadens aktörer för att skapa sig en rättvisande marknadsbild.

Han poängterar att leverantörerna sitter på stor kunskap och erfarenhet:

– Vi delar alla målbilden om ett stabilt utbildningssystem där deltagarna lyckas med sina studier.

För att underlätta kommunernas arbete har Almega Utbildningsföretagen tillsammans med branschens aktörer tagit fram en upphandlingsmodell.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *