Nynäshamn erkänner fulupphandling

Att kommuner är rakryggade nog att anmäla egna LOU-snedsteg till Konkurrensverket hör inte till vanligheterna. Nynäshamns kommun skiljer sig därmed från mängden.


De flesta av Konkurrensverkets övervakningsärenden börjar med tips från en konkurrent eller en visselblåsare alternativt verkets egen omvärldsbevakning. Att upphandlande myndigheter och enheter anger sig själva hör till ovanligheterna.

Just detta har nu i alla fall skett. Barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamn, som i fjol hade svårt att rekrytera rektorer till kommunens skolor, har kontaktat Konkurrensverket för att erkänna en felaktig direktupphandling.

Sammanlagt tre avtal har tecknats med Rektorsuthyrning Sverige. Det första gällde ungefär ett halvår under 2017. De senast påskrivna avtalen sträcker sig fram till och med vårterminens slut i år.

Den sammanlagda kostnaden för hyrrektorerna hamnar på 2 535 000 kronor, vilket är en bra bit över direktupphandlingsgränsen. Kommunen konstaterar i sin egenanmälan att man av två onda ting valde att gå emot LOU eftersom alternativet hade varit att stå utan rektorer – något som skulle hämma det pedagogiska arbetet.

I sitt tips noterar Nynäshamns kommun att man under fjolåret försökt upphandla ett ramavtal för rektorer. Den upphandlingen avbröts dock på grund av bristande konkurrens.

Borgerlig allians för Nynäshamn passar i sammanhanget på att i ett särskilt uttalande peka på bristande kommunikation mellan förvaltning och politiker. Ärendet blev allmänt känt via sociala medier. Vikten av att påskynda ramvtalsupphandling och egen rekrytering poängteras också.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *