Miljonkrav på upphandlingsfuskare

Bemanningsfusket i Malmö stads sfi-undervisning får konsekvenser. Leverantören Astar krävs på 7,6 miljoner kronor samtidigt som det inte görs någon ny upphandling.


Utbildningsföretaget Astar har erkänt fusk med bemanningen i den utbildning i svenska för invandrare som levereras till Malmö stad. Astar har dessutom polisanmälts för sitt agerande. Nu offentliggörs kommunens återbetalningskrav.

Astars ägare, Thorengruppen, krävs på pengar som bolaget oriktigt fått ut efter felaktig personalredovisning. Inom en månad vill Malmö stad ha tillbaka 7,6 miljoner kronor.

Enligt bolagets egen genomlysning av perioden oktober 2017 till februari i år har Astar haft elva heltidstjänster (mot utlovade 30 heltidstjänster) i den upphandlade sfi-utbildningen. Under samma period har det redovisats och fakturerats för 30 heltidstjänster.

Kommunen önskar dessutom att Astar inkommer med korrekta personallistor för hela perioden. Till kraven hör också att företaget omedelbart lever upp till villkoren i avtalet, det vill säga en 65-procentig lärarbehörighet.

Malmö stad hotar med att, om kraven inte uppfylls, att häva avtalet om en månad. Kanske inget supertufft hot i och med att detta uppdrag löper ut den sista juli.

En hävning skulle innebära att de cirka 700 eleverna i Astars sfi-utbildning förs över till undervisning i Malmö stads regi.

– Vi har beredskap för att ta emot eleverna inom, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

Astar är inte ensamt om att ha myglat med bemanning och redovisning. Även Academediaägda Hermods har medgivit att man ”medvetet och under längre tid” skickat in felaktigt underlag till kommunen. Allt talar för att Hermods, som har cirka 500 elever, också kommer att drabbas av återbetalningskrav.

Efter fusket har Malmö stad fattat beslut om att avbryta upphandlingen av sfi efter den 1 augusti. Tanken är mer egen regi.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *