Malmö polisanmäler leverantör

Lars Rehnberg

Lars Rehnberg. Foto: Pelle Jernryd.

Malmö stad polisanmäler en av sina upphandlade leverantörer. Bristerna i Astars personalredovisning för sfi-verksamheten i kommunen hamnar nu på polisens bord.


Att Astar inte höll utlovad kvalitet i sfi-undervisningen, svenska för invandrare, framgick av Kalla faktas granskning i TV4. Bolaget, som ingår i Thorengruppen, erkände därefter självmant fusk även i utbildningar som Malmö stad upphandlat.

– De allvarliga brister som framkommit gällande Astars agerande är av sådan art att vi beslutat att polisanmäla, säger Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Kommunen kräver bland annat en viss andel behöriga lärare med lärarlegitimation och 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Utbildningsföretagen ska varje månad redovisa personallistor för att styrka att de lever upp till avtalet.

Det är denna redovisning som polisanmälts. Enligt vad som hittills preliminärt framkommit har Astar under det senaste halvåret fakturerat utlovade 30 heltidstjänster, men bara levererat elva stycken.

Malmö stads upphandling av sfi-utbildningar från fem externa anordnare skedde år 2013. Utöver Astar är Alphace, Hermods, Miroi och Iris Hadar leverantörer.

Av dessa företag lovade inledningsvis alla utom Iris Hadar för mycket när det kommer till framför allt lärarbehörigheter. Enligt Upphandling24 var Astar och Alphace i särskilt blåsväder redan på ett tidigt stadium.

Kommunen införde våren 2015 sanktioner och hotade dessutom med att säga upp avtalen om villkoren inte uppfylldes inom 90 dagar. Detta hot realiserades dock aldrig.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens juridiska ombud håller nu som bäst på att granska Astars för att utreda omfattningen av bristerna. Resultatet kommer att bilda underlag för kommunens fortsatta agerande.

– Samtidigt arbetar vi på förvaltningen med fullt fokus med en rad åtgärder för att säkerställa de berörda elevernas rätt att fullgöra sin utbildning, säger Lars Rehnberg.

Förvaltningen genomför även en översyn av såväl sin egen organisation samt roller och rutiner i hantering av upphandlad verksamhet. Det arbetet syftar till att samordna och förstärka uppföljning och tillsyn.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *