Konkurrensverket
Konkurrensverket kritiserar Klippan. Foto: Catharina Biesèrt.

Klippan begår dubbelfel

Klippan slår till med ett dubbelfel. Utöver att konsulttjänsterna direktupphandlades slirade kommunen på dokumentationsplikten som sedan drygt två år tillbaka är lagstadgad.


Under första halvåret i fjol köpte Klippans kommun konsulttjänster från leverantören Aktivt ledarskap för 1,7 miljoner kronor. Det handlar om ledarskapsutveckling för drygt en miljon kronor samt värdegrundsarbete för över 700 000 kronor.

Konkurrensverket konstaterar i sin utredning att upphandlingarna överstiger det direktupphandlingsbelopp på 505 800 kronor som rådde vid den aktuella tidpunkten. Annonserad upphandling skulle alltså ha skett.

Inte nog med direktupphandlingarna. Kommunen har också brutit mot 15 kap. 18 § LOU genom underlåtenheten att dokumentera affärerna. Sedan den 1 juli 2014 finns det lagkrav på att direktupphandlingar som går över 100 000 kronor ska dokumenteras.

Konkurrensverket påpekar vikten av att ha upphandlingar dokumenterade och ordnade, vilket beskrivs som grundläggande för att kunna arbeta strategiskt med offentlig upphandling. Det slås också fast att dokumentationen är viktig för myndighetens egen uppföljning.

Kommunen anser att det funnits synnerliga skäl för direktupphandlingen. Hög personalomsättning vid socialförvaltningen har gjort behovet av gemensamt mål‐ och värdegrundsarbete extra stort.

Klippans kommun kommer undan med kritik. Övervakande myndighet hann inte få in ärendet till domstol innan preskriptionsfristen, ett år från det att avtalen ingicks, gick ut.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *