Emilia Bjuggren
Emilia Bjuggren saknar förtroende. Foto: Socialdemokraterna.

”Förtroendet för Astar är förbrukat”

Stockholms stads vuxenstuderande har inte fått den kvalitet som Astar lovade i sitt anbud. Kommunen kräver nu vite och rättelse, annars hävs avtalet.

De missförhållanden som TV4 Kalla fakta uppmärksammade i Astars svenska-för-invandrare-utbildning i Stockholm bekräftas nu av kommunen. Enligt arbetsmarknadsförvaltningen finns det allvarliga brister inom bland annat lärarbehörighet, betygssättning samt avtalade mervärden.

– Utredningen visar att Stockholms stads vuxenstuderande inte fått den kvalitet som utlovats, säger Bengt Jönsson, chef för Vuxenutbildning Stockholm.

Avtalet med Astar för sfi-undervisning tecknades i juli år 2016. Under våren året därpå konstaterade arbetsmarknadsförvaltningen att det fanns brister, vilket påtalades skriftligen och muntligen.

I och med att företaget inte lyckats åtgärda samtliga områden infördes ett intagsstopp för nya elever i februari i år. Under tiden har staden genomfört en noggrann utredning som nu är klar.

– Här visar utredningen att Astar inte följt avtalet med staden, brustit i kontroll, dolt information och heller inte åtgärdat brister i tid, vilket är väldigt allvarligt.

Stockholms stad ger nu företaget chansen att åtgärda samtliga påtalade brister. Under tiden utgår vite.

– Nu ställer vi stora krav på att Astar ska åtgärda detta inom kort tid och fungerar inte det, kommer vi att avsluta samarbetet, avslutar Bengt Jönsson.

Emilia Bjuggren, socialdemokratiskt borgarråd med ansvar för arbetsmarknad, idrott och kultur i Stockholms stad, vill att staden ska bli hårdare i avtalsuppföljningen och genomföra fler oanmälda besök. Hon konstaterar också:

– Mitt förtroende för Astar att bedriva sfi-verksamhet är förbrukat.

Efter att Astar har erkänt fel även i Malmö stads upphandlade sfi-utbildning har kommunen krävt bolaget på 7,6 miljoner kronor. Två utbildningsföretag, Astar och Hermods, har dessutom polisanmälts.

Istället för att upphandla sfi kommer man i syd att framöver sköta detta i egen regi, alternativt med folkhögskoleassistans.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *