Egen regi följer efter upphandlingsfusk

Malmö stad häver avtalet med Astar om sfi-undervisning. Det bedrägerianmälda företaget bedöms dessutom vara skyldigt kommunen minst 34 miljoner kronor.


Bristerna i den undervisning i svenska för invandrare som Malmö stad upphandlat från Astar fick kommunen att för en månad sedan hota med hävning av avtalet. I rättelseanmaningen krävde kommunen korrekt historisk redovisning samt att bolaget skulle börja leva upp till överenskomna villkor.

Hävningen görs med bara några månader kvar på avtalet. Kravet på återbetalning svider sannolikt mer.

Det ursprungliga kravet på Thorengruppen, som äger Astar, löd på 7,6 miljoner kronor för felaktig personalredovisning från oktober 2017. Kommunens uppdaterade kalkyl visar dock att Astar är skyldig minst 34 miljoner kronor.

Efter att avtalet nu rivits slussas närmare 600 elever över i kommunens egen sfi-utbildning. Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, säger att man förberett sig för denna situation:

– Signalerna från Astar har varit att företaget inte kommer att göra rätt för sig inom de 30 dagar de haft på sig.

Personalen på Astar har i en verksamhetsövergång erbjudits anställning i verksamheten. Ett tjugotal medarbetare uppges ha tackat ja.

Lars Rehnberg betonar kommunen har ansvar för eleverna, även för dem som studerat och studerar hos externa avtalspartners:

– Vårt fokus nu är att övergången ska bli så enkel som möjligt för dem.

Malmö stad har även polisanmält samt riktat en rättelseanmaning till Hermods. Hermods ägare Academedia, som har medgett oriktig personalredovisning, har ytterligare en vecka på sig att uppfylla kommunens krav.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *