Drottningtorget
Spårvagnar på Drottningtorget. Foto: Maria Eklind.

Vissel gör spårvägsupphandling bättre

Stadsrevisorerna straffar Göteborgs spårvägar med en anmärkning för bland annat illa skötta upphandlingar. Tillförordnad vd utlovar ett rejält omtag.


Flera visselblåsare har larmat om allvarliga missförhållanden inom Göteborgs spårvägar. Vänskapskorruption, jäv och felaktiga upphandlingar hör till det som kommit upp på bordet inom det av kommunen ägda bolaget.

Stadsrevisionen ger nu Göteborgs spårvägar en anmärkning. Detta är den skarpaste kritik som lekmannarevisorerna kan ge ett kommunalt bolag.

Revisorerna anser att bolagets styrelse uppenbart har brustit när det gäller att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Lars Bergsten, avgående ordförande i Stadsrevisionen, säger till SR P4 Göteborg att det är det värsta han har sett:

– Chefer har anställt släktingar i strid mot lagar och spelregler. Det finns inget arbetsmiljöarbete. Upphandlingar har inte skett enligt de regler som finns.

Efter visselblåsartips har KPMG bland annat funnit köp där dokumentationskrav inte efterlevts och där konkurrenutsättningar inte gjorts. Enligt revisionsrapporten finns det också exempel på såväl överskrida befogenheter som brott mot interna investeringsriktlinjer och stadens regelverk kopplat till inköp och upphandling.

Nils-Gunnar Ernstson, tillförordnad vd för Göteborgs Spårvägar sedan den 1 september i fjol, bekräftar att efterlevnaden brustit i flera fall trots att policys, riktlinjer och regelverk finns på plats genom stadens styrsystem:

– Det är inte acceptabelt, därför har vi inlett ett rejält omtag med kraftfulla åtgärder.

Att medarbetare inte fått gehör i den egna organisationen utan istället vänt sig till stadens visselblåsarfunktion ser han som brist på tillit och respekt mellan ledning och medarbetare:

– Göteborgs spårvägar ska självklart vara en öppen organisation, där man som medarbetare ska lyfta det som inte fungerar till sin chef.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *