Vägvisare till skolskjutsupphandling

Upphandlingar av skolskjutsar överprövas och försenas rätt ofta. Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vill ändra på den saken med en ny vägledning.

Kommunerna stöter inte sällan på patrull i sina upphandlingar av skolskjuts med buss. Entreprenörerna är angelägna att få uppdragen och överklagar tilldelningsbesluten med allt vad det kan innebära i form av risk för förseningar.

Syftet med den vägledning som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tagit fram är att minimera denna typ av problem. Till råden hör att dra nytta av gemensamma modellavtalen och rekommendationerna i den branschgemensamma Avtalsprocessen.

Till de frågor som tas upp i guiden hör bland annat miljökrav, betalningsvillkor och indexuppräkning i avtal.

Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *