Nattåg
Nattåget allt mer populärt. Foto: Alexander Pihl.

Upphandlat nattåg till Köln på tabell

Direkttilldelning eller konkurrensutsatt anbudsförfarande. Något av de båda upphandlingssätten kommer helt tydligt att användas när Trafikverket fixar nattågstrafik till kontinenten.

Trafikverket delrapporterar nu regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för statlig upphandling av nattågstrafik till europeiska städer. Förslaget är att göra Malmö-Köln till den första sträckan med trafikstart om två tre år.

– Restiden på sträckan är rimlig och det finns goda möjligheter till fortsatta anslutningar från Köln, säger Anna Fällbom, enhetschef för trafikavtal och transportnät vid Trafikverket.

Analysen ger vid handen att mycket påverkar lämpligheten att bedriva nattågstrafik. Restiden ska vara lagom lång. Det handlar om möjliga avgångs- och ankomsttider. Tillgången på lok och vagnar, samt vilka andra resmöjligheter det finns på sträckan, ligger också i vågskålen.

En svårighet är bristen på lämpliga fordon. På grund av tekniska skillnader kan svenska fordon inte användas på den europeiska kontinenten.

– Det går givetvis att beställa nya tåg, men en sådan lösning tar tid. På kort sikt förordar vi därför en upphandling som bygger på att operatören själv tillhandahåller fordonen, säger Anna Fällbom.

Trafikverket ser två möjliga sätt att upphandla trafiken: direkttilldelning eller ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

En direkttilldelning bedöms kunna gå något fortare. Upphandlingsformen ställer dock stora krav på kontroll av att operatören inte överkompenseras för trafiken. Ett konkurrensutsatt anbudsförfarande ställer inte samma krav på kontroll av överkompensation, men bedöms ta något längre tid.

– Om staten sedan vill stödja trafiken ekonomiskt behöver EU:s regelverk som syftar till att upprätthålla konkurrensen på den inre marknaden följas.

Till de förbindelser som bedöms vara intressanta att gå vidare med hör även Stockholm-Hamburg. På längre sikt finns även Frankfurt, Bryssel, Berlin och Basel som tänkbara destinationer.

Utredningen ska slutredovisas senast den 30 april. I uppdraget ingår att lämna förslag på trafikupplägg, resmål och tidplan för genomförandet samt att bedöma kostnaderna för staten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *