Linda Larsson
Linda Larsson vände debatten. Foto: Karlstads kommun.

Upphandlat flyg behöver utredas

Karlstads kommun får Sveriges Kommuner och Regioner med sig i flygfrågan. Organisationen ska verka för att kommuner och regioners möjlighet att på egen hand upphandla flygtrafik utreds.

Kammarrätten levererade tidigare i veckan en rejäl motgång för Karlstads kommun. I den inflammerade frågan om europaflyg från Karlstad Airport slog domstolen slog fast att det inte är en kommunal angelägenhet att upphandla och medfinansiera en utrikes flyglinje. Dessutom strider detta mot EU:s lufttrafikförordning.

Bättre gick det för kommunen under Sveriges Kommuner och Regioners nyligen avslutade kongress i Linköping. Karlstads kommun hade motionerat om att SKR, i första hand, skulle verkar för att staten återtar ansvaret för de regionala flygplatserna. Andrahandsyrkandet var att påverka staten att skyndsamt utreda det lämpligaste sättet för att ge kommuner och eller regioner möjlighet att upphandla flygtrafik.

Enligt SKR-styrelsen finns det ingen allmän önskan om återförstatligande bland de regionala flygplatsernas ägare. Bedömningen är att regionernas och de mindre flygplatsernas behov sannolikt inte gynnas av att inordnas i det statliga flygplatsbolaget Swedavia.

Även om SKR slår fast att motionen lyfter ”den angelägna frågan om tillgänglighet i hela landet” var styrelsens förslag till beslut att endast besvara motionen. Detta eftersom SKR aktivt bevakar frågan om hur trafikplikt ska beslutas.

Ett besvarande hade inte lett till några konkreta åtgärder, men under debatten förändrades den inställningen. Enligt kongressens beslut ska SKR verka för att möjligheten att upphandla flygtrafik utreds.

– Det här är väldigt bra och en stor seger för Karlstad och alla andra som sitter i en liknande sits, säger Per-Samuel Nisser, moderat kommunstyrelseordförande i Karlstad.

Linda Larsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Karlstad, var aktiv i debatten i Linköping. Hon säger att hon är väldigt nöjd med beslutet:

– Vår förhoppning är att detta kommer ge oss rätt förutsättningar för att gå vidare med flygplatsfrågan.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *