”Upphandlare ska inte driva politik”

Trots att Herrljunga kommun gjorde en bra affär fick skolskjutsupphandlingen kritik. Budskapet till klagande företagare är att upphandlare inte ska driva politik – utan göra bra affärer.

Bussbolagen i Herrljunga protesterar vilt mot kommunens skolskjutsupphandling. Debatten har förts i media, vid nätverksluncher och i direktkontakter med såväl tjänstemän som kommunpolitiker.

Uppdragets storlek gör att anbudsförfrågan gått till entreprenörer även utanför landets gränser. Debattörer anser dock att kommunen borde ha nöjt sig med förfrågningar hos bussbolagen i egen och angränsande kommuner.

– Som kommun så måste vi förhålla oss till lagen om offentlig upphandling, konstaterar det centerpartistiska kommunalrådet Johnny Carlsson.

I den upphandling som gjorts av skolskjutsar i Herrljunga från år 2017 och framåt inkom två anbud. Vinnande anbud låg cirka en miljon kronor lägre än konkurrenten.

– Att vi skulle ha gjort på något annat sätt är inte tänkbart. Att inte följa lagen om offentlig upphandling kan leda till kännbart vite för kommunen.

För att försäkra sig om att upphandlingen gått rätt till har den förre kommunchefen Niels Bredberg gjort en genomlysning. Den genomgången visar att upphandlingen genomförts på ett professionellt sätt – enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens egen upphandlingspolicy.

Johnny Carlsson poängterar:

– En upphandlare inte ska driva politik – utan göra bra affärer. De politiska besluten tas när vi tar ställning till vår upphandlingspolicy.

Detta budskap ska han att förmedla på ett inplanerat möte med klagande företagare.

– Med tanke på att vi fått kritik för den här upphandlingen är det viktigt att sprida kunskap om vilka spelreglerna är.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *