Upphandlar istället för att förlänga

Samtrans får inte förnyat förtroende I Norrtälje. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg anser att bristerna i de turbundra resorna är alltför stora.


I somras sa Samtrans upp sitt underavtal med Norrtälje taxi. Detta motiverades med målsättning att fler fordon skulle uppfylla kraven på ålder, miljöpåverkan, specialanpassning samt så många certifierade förare som möjligt.

När driften togs över i egen regi försämrades kvaliteten. I september krävde beställaren en handlingsplan för att förbättra servicen.

– Vi kan se att bristerna visserligen minskat med de åtgärder Samtrans genomfört. Men det finns fortfarande stora brister som inte är acceptabla, säger Catharina Johansson, beställarchef på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg (KSON).

Avtalet med Samtrans sträcker sig fram till den 30 juni 2019. Någon förlängning kommer inte att bli aktuell, utan för tiden därefter kommer upphandling att ske.

Samtrans idkar självkritik och respekterar beslutet. Erika Wegener, kommunikationschef vid Samtrans, att det sällan finns bara en förklaring till varför saker och ting inte fungerar. Hon betonar att det egentligen inte spelar någon roll:

– Om man har beviljats omsorgsresor i Norrtälje så ska man kunna lita på att den kommer på utsatt tid.

Samtrans löfte är att göra vad man kan för att skjutsarna ska fungera så bra som möjligt under kvarvarande del av avtalsperioden.

Sedan den 1 oktober är Samtrans en del av Nobina.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *