Trippelfel vid anbudsutvärdering

Simrishamns kommun valde Rentunder som leverantör av en båtbottentvätt till småbåtshamnen. Trippelfel vid anbudsutvärderingen enligt förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten har många invändningar mot Simrishamns kommuns tilldelningsbeslut i upphandlingen av en anläggning för tvätt av båtbottnar. Rentunder vann uppdraget. Konkurrenten Boatwasher, som kom på andra plats, vann total framgång i sin överprövning.

Rentunder använde en samarbetspartner som referensuppdrag. Företaget är distributör för Rentunder på den amerikanska marknaden. Fel, anser Boatwasher som menar att en sådan ekonomisk beroendeställning riskerar objektiviteten.

En annan referens, från en svensk hamnförening, hade inte fyllts i korrekt i anbudet. Namn, organisationsnummer och entreprenadsumma saknades.

Boatwashers tredje invändning är att konkurrentens produkter till största delen tillverkas i aluminium. Detta trots att kommunen önskat en särskild sorts rostfritt syrafast stål.

Kommunen påpekar att det inte föreligger koncernförhållande eller korsvis ägande mellan Rentunder och den amerikanska återförsäljaren. Att ogiltigförklara anbudet på grund av hamnföreningens ofullständiga referens anses oproportionerligt.

När det kommer till materialet har Simrishamns kommun i frågor och svar utvecklat sina krav på hållfasthet. Bedömningen är att aluminium är ett likvärdigt material.

Förvaltningsrätten går i sin dom emot kommunen på samtliga punkter. Det amerikanska bolaget, som har möjlighet att utöka sin försäljningsrätt av Rentunders produkter, är i ett jävsförhållande. I och med att kommunen hade angett organisationsnummer som ett skallkrav faller även hamnföreningens referensformulär.

Hur var det då med materialet? Kravet var syrafast stål av typ EN.4404 eller 316L eller likvärdigt. Domstolen anser att aluminium i alltför hög grad avviker från det önskemålet.

Domen blir att göra om utvärderingen utan att beakta vinnande anbud. Det är gjort och avtal har tecknats med tvåan i den ursprungliga utvärderingen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *