Lastbil
Ökat ansvar för transportköpare på förslag. Foto: Jacob Sjöman.

Större ansvar läggs på transportköpare

Åkerinäringen präglas av överetablering och utlandskonkurrens med dåliga villkor för förarna som följd. Transportstyrelsen föreslår skärpt beställaransvar för att skapa mer ordning och reda.

Svenska åkerier möter, även på hemmaplan, tuff konkurrens från åkare i länder med lägre kostnader och mindre långtgående regelverk.  I denna förhållandevis ”vilda” bransch är det lätt att tumma på exempelvis socialt ansvar vid upphandling.

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på yrkesmässiga beställare av transporter. Målsättningen med förändringen är att öka regelefterlevnaden och skapa schysta villkor på marknaden.

Skärpningarna består i att det införs en uttrycklig undersökningsplikt: Dessutom görs alla beställare i avtalskedjan ansvariga för en otillåten transport.

– Med vårt förslag ska alla transportköpare kunna bli ansvariga även när en otillåten transport har sålts vidare i flera led, säger Johan Brandström, projektledare för det uppdrag som Trafikverket fått från regeringen om att utreda sju olika frågor inom yrkestrafiken, av vilka beställaransvar är en.

I rapporten konstateras att nuvarande regler är så luddiga att de inte tillämpas i någon större utsträckning av polis och åklagare. Redan idag kan den som yrkesmässigt sluter avtal om en transport med någon som exempelvis saknar trafiktillstånd dömas. Detta förutsätter att han eller hon kände till, eller hade skälig anledning att anta, att tillstånd saknas.

– Vårt förslag gör det tydligt vem som ska kontrollera och vad som ska kontrolleras. Det ökar medvetenheten på marknaden om vilka krav som faktiskt ställs på aktörerna för att just de kan bidra till att skapa ordning och reda i transportbranschen, säger Johan Brandström.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *