Nyfödda
Nyfödda. Foto: Karolinska.

Stora fördelar för små patienter

Transporterna av för tidigt födda barn kompliceras av att regionerna har olika kuvöslösningar. En gemensam upphandling både förbilligar och ökar patientsäkerheten.

Praktiskt taget alla regioner som transporterar för tidigt födda barn deltar i den upphandling som genomförs av Karolinska. Syftet är att förenkla transporterna och öka säkerheten för neonatalpatienterna.

– En nationell upphandling av den här omfattningen, där närapå alla neonatalavdelningar i landet deltar, sker i princip aldrig, förklarar Ellinor Hård, utvecklings- och förvaltningsledare på Medicinsk vårdteknologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Tusentals kuvöstransporter sker årligen i Sverige. Problemet är regionerna använder sig av olika kuvössystem samt av olika ambulanser, flygplan och helikoptrar. Adapters eller tillfälliga lösningar behövs för att exempelvis transportera en kuvös från Västra Götaland i en helikopter från Region Stockholm.

– Med ett gemensamt system förenklas transporterna av neonatalbarn mellan sjukhusen enormt.

Att upphandlingen nu genomförs beror på att Region Stockholm behövde sex nya transportkuvössystem. Det visade sig att fler regioner i landet var på väg att upphandla nya transportkuvöser.

– Vi insåg att det fanns väldigt stora fördelar med att göra gemensam sak, i stället för flera regionala upphandlingar, säger Ellinor Hård.

Till fördelarna med ett gemensamt system hör att vårdpersonalen alltid kan räkna med att känna till hur en transportkuvös från ett annat landsting fungerar. Även transporterna förenklas när transportpersonalen får jobba med ett standardiserat system.

En EU-standard för fästen till transportkuvöser är på väg, men det arbetet är inte klart. Kommande EU-standard har stått som inspiration vid upphandlingen.

Den gemensamma upphandlingen beräknas också få stora ekonomiska fördelar. Bland annat tack vare att det krävs betydligt färre flyggodkännanden för att kunna flyga säkert.

– Varje flyggodkännande kostar mellan en halv miljon kronor till tre miljoner kronor. Så ju fler regioner som deltar, desto lägre blir kostnaden per region.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *