Tomas Eneroth
Tomas Eneroth komplicerar transportköpen. Foto: Björn Nordqvist.

Skärpt beställaransvar på väg

Kraven på yrkesmässiga beställare av transporter ska skärpas. I en lagrådsremiss föreslås köparen bli ansvarig för att kontrollera att transporten är laglig.

Svenska åkerier är klämda av utländska aktörer som inte alltid konkurrerar på lika villkor. Det är inte ovanligt att transporter utförs utan tillstånd och i strid med reglerna. Detta har lett till att seriösa transportföretag tvingas konkurrera med företag som bryter mot reglerna, vilket har skapat en osund situation på transportmarknaden.

I fjol somras föreslog Transportstyrelsen medicin i form av skärpta krav på yrkesmässiga beställare av transporter. Nu går regeringen till Lagrådet med förslag på förändringar av bestämmelserna om beställaransvar i yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen.

Målsättningen med förändringen är att öka regelefterlevnaden och skapa schysta villkor på marknaden. Infrastrukturminister Tomas Eneroth anser att det ska vara ordning och reda på svenska vägar:

– Den som köper en transport har ett ansvar att se till att transporten utförs enligt reglerna och därför skärper vi nu beställaransvaret.

Med regeringens förslag kommer det att ställas högre krav på varuägare, speditörer och andra yrkesmässiga beställare av transporter. Enligt lagrådsremissen ska köparen ansvara för att kontrollera att transporten är laglig.

En uttrycklig undersökningsplikt införs för den som sluter avtal med trafikutövaren (det transportföretag som faktiskt utför transporten) att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Dessutom utökas kretsen av beställare som kan hållas ansvariga:

– Det är inte ovanligt att en transport säljs i flera led och samtliga beställare i en avtalskedja ska nu kunna hållas ansvariga om transporten varit otillåten att utföra.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *