Självkritiken flödar i Enköping

Enköpings kommun ville inte lyssna på upphandlingskritiken från bortvald entreprenör. Fast sedan Konkurrensverket granskat affären medges en rad fel.


Taxi Exact vann år 2011 Enköpings kommuns upphandling av taxiresor inom färdtjänst och skolskjuts. Konkurrensverket har nu utrett hur kommunen har hanterat de samhällsbetalda taxiresorna.

Enköping kritiseras på ett antal punkter. Avtalet med Taxi Exact, som gällde fram till 2015, förlängdes utan särskilda skäl.

Bedömningen är att kommunen hade behövt göra en ny upphandling. Dessutom har kommunen under avtalsperioden ingått flera tilläggsavtal som inte diarieförts.

Vinnande anbud låg på cirka 13 miljoner kronor per år. En fakturagenomgång, initierad av konkurrenten Taxi Enköping, visar på egentliga årskostnader som legat närmare 20 miljoner kronor.

Detta förklaras med att riktlinjerna för färdtjänst förändrades under avtalsperioden, vilket öppnade för längre resor. Antalet arbetsresor till daglig verksamhet ökade också.

Gunilla Fröman, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, ser allvarligt på kritiken:

– Samtidigt är ett sådant här tillsynsärende bra för oss. Då kan vi få chans att korrigera fel i hanteringen och bygga upp en bra och effektiv verksamhet.

I processen ingår att Konkurrensverket efter sitt förslag till tillsynsbeslut ger kommunen möjlighet att bemöta kritiken. Av svaret framgår att kommunen inte bedömde utökningen i körsträcka som en så väsentlig förändring att en ny upphandling krävdes.

Att ordet ramavtal fanns med i förfrågningsunderlag och avtal beskrivs som ett misstag. Därför utlovas förbättrade rutiner i syfte att få till juridiskt korrekta avtal. Kommunen bekräftar också att vissa avtal inte registrerats och skrivits under på rätt sätt.

Riktigt så självkritiska var inte tjänstemännen när Taxi Enköping klagade:

– Visst har vi lyssnat på dem, men det är inte samma sak som att hålla med dem, sa kommunens förra gatuchef Titti de Verdier då till Enköpings-Posten.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *