Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Mostphotos.

SJ måste följa lagen

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Förvaltningsrätten gjorde fel som avvisade Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift mot SJ. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att bolaget omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Konkurrensverket krävde år 2012 upphandlingsskadeavgift från SJ för två kontrakt som slutits utan annonsering. Avtalen avsåg ombordstädning och var värda 60 miljoner kronor respektive 56 miljoner kronor.

Sammanlagt 8,5 miljoner kronor yrkades i böter. Fast övervakande myndighet lyckades varken övertyga förvaltningsrätt eller kammarrätt. Målet har gått hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har avgjort frågan.

Enligt den färska domen anses SJ bedriva sådan verksamhet som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Bedömningen är inte oväntad eftersom EU-domstolen gick på denna linje. Detta mål är unikt på så sätt att det var första gången som en svensk domstol begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att förvaltningsrätten borde ha prövat Konkurrensverkets ansökningar om upphandlingsskadeavgift i sak. Rent praktiskt upphävs nu underinstansernas avgöranden och målet återförvisas till förvaltningsrätten för prövning.

Det blev dock ingen fullständig seger för Konkurrensverket. Förstahandsyrkandet var att högsta instans skulle ändra kammarrättens dom och utdöma önskade upphandlingsskadeavgifter.

Trots att processen alltså inte är klar har SJ efter förhandsavgörandet börjat rätta sig efterupphandlingslagstiftningen. En rimlig slutsats med tanke på att SJ skördar framgångar som anbudsgivare i offentliga upphandlingar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *