Så slipper du få skolskjutsen överprövad

Ewa Rosén

Ewa Rosén bjuder på modellavtal. Foto: AG.

Skolskjutsupphandlingar blir inte sällan överprövade. Med nya modellavtal hoppas Kollektivtrafikens avtalskommitté att kunna ändra på den saken.

Avtalsrekommendationer ska underlätta vid upphandling av skolskjuts och förhoppningsvis också innebära färre överprövningar. De modellavtal som Kollektivtrafikens avtalskommitté tagit fram som vägledning kan användas oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på det kommande avtalet.

– Varje upphandling är unik och dokumenten måste anpassas utifrån den aktuella situationen, poängterar Ewa Rosén, ordförande i avtalskommittén.

Upphandlingsdokumenten är utformade utifrån rubriker som bör finnas med i en skolskjutsupphandling. Som inspiration finns även ett fullständigt underlag från en väl genomförd upphandling. Detta material kan användas som hjälp med exempelvis formuleringar och som checklista.

– De rubriker som finns i dokumenten är tänkta som en hjälp för att ge trygghet för både beställare och leverantör, säger Ewa Rosén.

Avtalsrekommendationerna är kostnadsfria att nyttja. Informationen vänder sig alla som ansvarar för, eller är delaktig i, upphandling av skolskjuts.

Kollektivtrafikens avtalskommitté har till uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess. Kommitténs ledamöter utses av den svenska kollektivtrafikens nationella bransch- och arbetsgivarorganisationer samt berörda myndigheter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Så slipper du få skolskjutsen överprövad

 1. Jag tycker generellt om att branschorganisationer tar fram mallar på krav för upphandlingar då det visar på att man vill få köparna att tänka enhetligt. Men i detta falla ges rekommendationer att bara utvärdera på pris i en så komplex och viktig upphandling som skolskjuts. Vad är anledningen till detta?

  1. I praktiken utvärderas mer eller mindre alla upphandlingar på pris, enda skillnaden är att prisen utvärderas utifrån olika omfattningar av erbjuden kvalitet, leveranstid, estetik etc. med konsekvensen att man riskerar betala oproportionerligt mycket för mervärdet som erbjuds (och önskats) alternativ får en billig men förhållandevis skral prestation från anbudsvinnaren.

   Istället för att sätta mervärden med olika poäng är det enlkigt min uppfattning bättre att man anger tydliga och relevanta obligatoriska krav för den upphandlande prestationen så att man får det man önskar till ett konkurrenskraftigt pris. Sådana krav förutsätter en god kännedom om både branschen och produkten och vi får här utgå från att när branschorganisationer kommer med förslag på krav så är dessa krav också relevanta.

   För närmare utveckling av diskussionen kring lägst pris, se https://inkopsradet.se/debatt/upphandlingsmyndigheten-sviker-sitt-uppdrag/

  2. Det är riktigt att skolskjutsupphandling är både komplex och viktigt att upphandling. KollA/Partensamverkan har gjort bedömningen att det är en upphandling som fungerar bra med skallkrav och lägsta pris, oftast väldigt specificerad trafik och känt resandeunderlag. Det är även vanligt att både beställarsidan och leverantörssidan har mindre erfarenhet av kvalitetsutvärdering i anbud och vilket är ytterligare en orsak till vår rekommendation.
   Vi ger rekommendationen utifrån de underlag som är framtagna men det är upp till varje upphandlande myndighet att välja utvärderingsmodell och kvalitetsutvärdering tillsammans med pris är ett alternativ.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *