Så mycket godtycke är inte tillåtet

Piteå kommuns stadsbussupphandling öppnar i flera stycken för godtyckliga bedömningar. Förvaltningsrätten anser därför att den brister och måste göras om.


När Piteå kommun upphandlar stadsbusstrafik saknas inte luddiga krav. Istället för att skicka ett anbud, som skulle ha varit inne den 12 april, väljer Centrala Buss att den 10 april överpröva upphandlingen.

I upphandlingsdokumenten slås bland annat fast att mycket stort mervärde ska tilldelas den leverantör som ”på ett mycket förtroendeskapande sätt ha presenterat en prissatt marknadsföringsplan för Piteå kommuns kollektivtrafik till en rimlig kostnad”.

Enligt klagande entreprenör saknas nödvändig konkretion kring vad som avses med ”förtroendeskapande sätt” och ”till en rimlig kostnad”. Någon vägledning kring hur detta ska bedömas finns inte.

Det anges även att mycket stort mervärde ska tilldelas den leverantör vars biljetthanteringssystem ”kan tillhandahållas beställaren till en rimlig kostnad”. Realtidssystemet ska ”vara enkelt att använda för en stor del av resenärerna” och ska ”tillhandahållas beställaren till en rimlig kostnad.”

På komfortområdet tilldelas mycket stort mervärde den leverantör som kunnat visa på ”mycket smakfulla idéer för färgsättning och utformning av såväl fordonens interiör som exteriör”.

Enligt Centrala Buss ger formuleringarna ett närmast obegränsat utrymme för godtyckliga bedömningar. Åsikten är också att det för en normalt insatt leverantör är omöjligt att förutse graden av mervärde för vart och ett av kriterierna i ett anbud.

Kommunen slår ifrån sig av kritiken. Det poängteras bland annat att kritiserade kriterier bara utgör tio procent av utvärderingen. Modellen försvaras som både proportionell och tillräckligt transparent.

Förvaltningsrätten håller inte med. Av domen framgår att kriterierna är otydligt utformade, lämnar ett alltför stort utrymme för godtyckliga bedömningar och står i strid med transparensprincipen. Anbudsgivarna har, kort och gott, inte getts tillräcklig information om vad kommunen värdesätter.

Upphandlingen ”kollektivtrafik med buss 2019” ska enligt domen göras om.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *