Rejäl pengarullning i servicetrafiken

Karin Stikå Mjöberg

Karin Stikå Mjöberg. Foto: Region Dalarna.

De upphandlade leverantörerna av servicetrafik i Dalarna har fått 50-100 miljoner kronor för mycket i ersättning. Betalning har utgått för resor som inte har utförts.

I fjol uppmärksammade Region Dalarna att leverantörer inom kollektivtrafiken har fått för hög ekonomisk ersättning. Regionens kollektivtrafikförvaltning polisanmälde och beställde en extern revision.

– Revisionen visar på bristande kompetens i handhavandet av skattebetalarnas pengar och bristande ansvarstagande, sammanfattar Ulf Berg, moderat ordförande i regionstyrelsen.

Enligt KPMG:s fördjupade granskning har pengaläckaget inom servicetrafiken varit betydligt större än vad som antogs inledningsvis. Preliminärt handlar det om mellan 50 miljoner kronor och 100 miljoner kronor för mycket under en tvåårsperiod.

Detta skylls på felaktigt handhavande av det IT-system som används för den upphandlade trafiken. I utredningen konstateras att det inom trafikavtalet råder ett stort antal oklarheter och ledningen vid förvaltningen endast fragmentariskt kan förklara hur upphandlingen genomfördes.

Det pekas på brister i intern kontroll och styrning. Vidare uppmärksammas sannolika jävsförhållanden som inte åtgärdats. Även arbetsmiljön brister med indikationer på kränkande särbehandling.

– Därför har vi nu kopplat in företagshälsan för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör vid Region Dalarna.

Karin Stikå Mjöberg fortsätter tillsvidare som tillförordnad förvaltningschef vid kollektivtrafikförvaltningen. Rekrytering av en ny förvaltningschef har inletts.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *