Anna Johansson
Vinsttak på sjön inte aktuellt för Anna Johansson. Foto: Jens Ohlsson.

Regeringen avvisar vinsttak

Den upphandlade färjetrafiken till och från Gotland kostar skattekollektivet ganska precis en halv miljard per år. Trots att rederiet är mycket lönsamt är regeringen främmande för att diskutera vinsttak.

Sjöförbindelsen mellan fastlandet och Gotland är upphandlad av Trafikverket som en tjänstekoncession. Det nu aktuella avtalet började gälla den 1 januari. Under de tio år som avtalet löper kommer staten att betala närmare fem miljarder kronor för trafiken.

Enligt Gotlands Allehandas granskning går skattepengarna till en entreprenör med mycket god lönsamhet. Gotlandsbolaget, som äger Destination Gotland, gjorde en fjolårsvinst på över 400 miljoner kronor. Den upphandlade färjetrafiken stod för en tredjedel av vinsten.

tidningens fråga om färjetrafiken inte borde ha samma sorts vinsttak som föreslås för vård, skola och omsorg svarar infrastrukturminister Anna Johansson:

– Principen är viktig, att de skattepengar vi avsätter ska göra så stor nytta som möjligt för medborgarna. Men jag vill ändå inte jämföra färjetrafiken med vård och omsorg.

Däremot tycker hon att Trafikverket ska utreda statligt ägda färjor inför nästa upphandling. Faktum är att egen-regi-alternativet var på tapeten redan år 2014 då det nu gällande avtalet slöts – som en möjlig utväg om anbuden skulle ha blivit för dåliga.

Klart är att konkurrensen vid upphandlingen inte var särskilt tuff. Affärens storlek till trots inkom endast tre anbud, vilket enligt rapporten Statistik om offentlig upphandling ligger betydligt under genomsnittet som för år 2014 var 4,6.

Anbudet från Destination Gotland var dessutom det enda godkända.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *