Åsa Högberg
Åsa Högberg vill inte stå utan kollektivtrafik. Foto: Region Gotland.

Räknar kallt med att bli granskad

Region Gotland gör en otillåten direktupphandling av skolskjuts och linjelagd kollektivtrafik. Anledningen är oro för att nästa år stå utan entreprenör.

Region Gotlands nuvarande avtal för skolskjutsar och allmän linjelagd kollektivtrafik löper ut i juni nästa år. I maj vann Bergkvarabuss den uppmärksammade upphandlingen för nästa period, men inget avtal har kunnat tecknas eftersom tilldelningen har överprövats.

Just nu ligger ärendet hos kammarrätten. Någon tidplan för handläggningen av ärendet har inte meddelats.

– Att de juridiska processerna skulle bli så här omfattande och dra ut så här långt på tiden hade vi ingen möjlighet att förutse, säger Åsa Högberg, ekonomidirektör vi Region Gotland.

För att säkerställa trafiken gör regionen nu en medvetet otillåten direktupphandling. Avtal tecknas med Bergkvarabuss eftersom anbudet uppfyller alla krav plus att företaget har accepterat samtliga 76 avtalsvillkor.

– Vi är medvetna om att Konkurrensverket kan komma att granska agerandet att i nuläget teckna detta avtal, men vi anser att det finns tvingande skäl.

Region Gotland gör bedömningen är att ett så pass omfattande avtal som detta kräver lång tid att implementera. Därför behöver arbetet komma igång snarast.

Åsa Högberg säger att det handlar om en svår avvägning:

– Vi kan inte stå utan operatör i juni 2020 och har därför valt detta sätt att agera. Utan kollektivtrafik och skolskjutsar riskerar vi att de med störst behov blir mest drabbade.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Räknar kallt med att bli granskad

  1. Stackars Region Gotland, de vet inte vad som väntar med Konkurrensverket och deras höga avgifter. Lägg därtill den dåliga publiciteten som det ger en myndighet. Detta är den stora nackdelen med upphandlarskrået. Du sitter i en rävsax och hur du än gör så blir det fel. Om man skall klara att undvika detta scenario så måste man börja göra en ny upphandling direkt när du har tecknat avtal för att ta höjd för en domstolsprocess som drar ut på flera år. Det är ju inte klokt.

  2. Konkurrensverket har ju sagt att de ser positivt på självanmälan. Skulle det vara en bra sak för Region Gotland att göra i det här fallet? Eller finns det något annat sätt att mildra konsekvenserna av direktupphandlingen förutom att hänvisa till tvingande skäl som oförutsedda tvingande skäl?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *