Malin Karlsson
Malin Karlsson vill se bättre färdtjänst. Foto: Fredrik Hjerling.

Politisk dragkamp om färdtjänstkrav

Alliansen i Stockholms läns landsting tar inte färdtjänsten på allvar. Det anser Miljöpartiet som menar att målen för kundnöjdhet och fossilfrihet måste sättas högre.

Miljöpartiet i Stockholms län har invändningar mot hur landstinget bedriver färdtjänsten. Färska siffror visar på lägre punktlighet och kundnöjdhet. För maj månad ligger punktligheten inom färdtjänsten åtta procent under målet och när det gäller kundnöjdheten sju procent under målet.

– Vi måste få en rättvis färdtjänst som resenärerna kan lita på, säger Malin Karlsson, Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson.

Partiet oroas över at alliansstyret inför kommande färdtjänstupphandling planerar att sätta lägre mål för kundnöjdhet istället för att höja ambitionerna. Enligt Malin Karlsson är det oacceptabelt och omotiverat att snåla in på bekostnad av färdtjänstresenärerna.

– Vi ser färdtjänsten som en investering och inte en belastning. Färdtjänsten möjliggör resor till arbete, skola och delaktighet i samhället.

Ett sätt att förbättra kvaliteten bedöms vara att ta över beställningscentralen i egen regi. Partiet vill också se ett pilotprojekt som innebär resor efter behov.

Just nu upphandlas en ny avtalsperiod med start den 1 april 2019. Här ställs krav på villkor enligt kollektivavtal för förarna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill dessutom se skärpta krav på förnybara drivmedel. Den politiska majoritetens bedömning är att marknaden inte kan möta dessa krav. Oppositionspartierna lovar att ändra upphandlingen om de kommer till makten i september.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *