Karin Svensson Smith
Svårberäknat projekt enligt Karin Svensson Smith. Foto: Fredrik Hjerling.

Pengarna rullar i spårvagnsupphandling

Lunds kommun spräcker budgeten med sin nya spårvägslinje. Efter den senaste i raden av missade prognoser väntas kommunens del av projektet gå på cirka 900 miljoner kronor.

Lunds kommuns kostnad för den 5,5 kilometer långa spårvägen mellan Centralstationen och forskningsanläggningen ESS budgeterades till 776 miljoner kronor. Efter ett antal fördyringar ser det nu ut som om slutkostnaden kommer att landa på cirka 900 miljoner kronor.

– Spårvägsprojektet har för Lunds kommuns del blivit dyrare, nästan 30 procent över budget, vilket inte är acceptabelt, säger Jan Annerstedt, ordförande i tekniska nämnden för det lokala partiet Förnyalund.

Det senaste av många meddelanden om spräckta kalkyler rör kostnadsansvaret för flytt av energibolaget Kraftringens ledningar. Detta skulle ha kostat 30 miljoner kronor, men blev de facto mer än dubbelt så dyrt.

Eftersom kommunen och Kraftringen hade olika bilder av kostnadsansvaret bestämde man sig gemensamt för att låta juridisk expertis göra en analys och ta fram förslag till ekonomisk slutuppgörelse. Efter denna står det klart att Lunds kommun kommer att ta 62 miljoner kronor av kostnaden.

– Resultatet av den juridiska prövningen av Kraftringens kostnadsansvar är en i raden av missade prognoser, bekräftar Jan Annerstedt.

Karin Svensson Smith, miljöpartistiskt oppositionsråd och andre vice ordförande tekniska nämnden, förklarar de kraftiga prognosmissarna med att det varit svårt att beräkna och fördela de kostnader som bygget har medfört:

– Lunds kommun blir den första kommunen i Sverige på 100 år som bygger ett spårvagnssystem utan att ha haft spårväg förut.

Även i övriga delupphandlingar svarar inte kostnaderna mot budget. Depån, som Region Skåne svarar för, har också blivit dyrare. Regionen upphandlar även vagnar samt drift av banan.

Förseningar i depåbygget gör det oklart om trafikstarten kan ske, som planerat, i augusti 2020.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *