Susanne Afzelius
Bråda dagar för Susanne Afzelius. Foto: Uppsala kommun.

På väg att lösa taxikaoset i Uppsala

Den nya avtalsperioden för samhällsbetalda persontransporter i Uppsala inleddes med rejäl uppförsbacke. Omfördelning av kvoterna mellan leverantörerna väntas ge effekt från måndag.

Skolskjuts, färdtjänst och transporter till daglig verksamhet i Uppsala har under några veckors tid fungerat illa. Det saknas inte exempel på hur både yngre och äldre tvingats vänta på taxibilar som kanske inte ens har dykt upp.

Tilldelning i upphandlingen meddelades redan i oktober i fjol, men det blev överprövat av två parter i två instanser. Först i maj kunde kommunen teckna avtal med sju taxibolag.

– Avtalet började gälla i samband med skolstarten, när behovet är som störst, säger Susanne Afzelius, upphandlingschef i Uppsala kommun.

Hon berättar att nästan samtliga leverantörer på avtalet har haft problem. Framför allt ett taxibolag har haft betydande brist på fordon:

– Men det har även varit kvalitetsbrister hos flera andra leverantörer.

I upphandlingen skärptes kravbilden på bland annat samordning och drivmedel. I syfte att nå kommunens klimatmål ska transporterna år 2022 till 50 procent gå på biogas, vätgas eller el. År 2023 ska det vara 75 procent fossilfritt.

– Det finns inget i själva upphandlingen som gjort att vi hade kunnat förutse detta, menar Susanne Afzelius. Oavsett är det väldigt olyckligt att människor som är beroende av kommunens service har blivit drabbade.

Verksamheten väntas fungera bättre från och med måndag. Genom omfördelning av kvoter hos leverantörerna ska ytterligare 17 bilar kunna köra och trafiken därmed fungera.

– Vår största leverantör går in med sju fordon. Resterande tio fördelas på fem leverantörer.

För kommunen har avtalsstarten inneburit intensivt arbete med att lösa situationen för alla dem som blivit drabbade. Kommer ni att vidta åtgärder mot leverantörer som, av vad det verkar, inte kört med utlovad kapacitet?

– Från måndag kommer vi att bli ännu hårdare och se till att samtliga avtalsvillkor uppfylls och börja utdöma viten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *