Fredrik Geijer
Fredrik Geijer ser över rutinerna. Foto: Ingrid Wall.

Överdebiterad kommun märkte inget

På grund av IT-krångel överdebiterades Trelleborgs kommun av färdtjänstentreprenören. Felet, som inte upptäcktes av kommunen utan av en granskande journalist, bäddar nu för noggrannare avtalsuppföljning och skärpt fakturakontroll.

I början av hösten tog Vellinge Taxi över ansvaret för färdtjänsten i grannkommunen Trelleborg. Upphandlingen har kantats av en bitter process med överklaganden från lokala Trelleborgs Taxi som tidigare körde färdtjänsten åt kommunen.

Det hinner inte gå många månader förrän färdtjänsten åter står i lokalmedias fokus. En journalist på SVT Nyheter upptäckte det som Trelleborgs kommun borde ha sett: överdebitering av gjorda resor.

Vellinge Taxi har exempelvis debiterat fyra enskilda resor när fyra personer samåkt. Kommunen bedömer att det troligen finns felaktigheter i fakturaunderlaget sedan avtalsstarten i augusti.

Kristian Silverberg, upphandlingschef i Trelleborg, vet i dagsläget inte exakt hur stor överdebiteringen är. Troligtvis i storleksordningen 50 000 kronor per månadsfaktura på drygt en halv miljon.

– När vi fick vetskap om att det möjligen fanns felaktigheter i underlaget, satte vi oss ner tillsammans med Vellinge Taxi, säger han och berättar att kommunen avvaktar med att betala november månads faktura full klarhet i vad som hänt råder.

Trots det pinsamma i att överdebiteringen slunkit genom kommunens kontroll menar Kristian Silverberg att felaktigheterna skulle ha upptäckts i samband med den halvårsvisa uppföljningen:

– Det här är konsekventa fel som vi hade hittat.

Något skäl eller laglig grund att bryta avtalet med Vellinge Taxi finns inte för närvarande, enligt upphandlingschefen. Då måste det först bevisas att företaget haft syfte att uppträda bedrägligt gentemot kunden.

– Företaget måste få möjlighet att förklara sig och korrigera påtalade fel, säger Kristian Silverberg som menar att det ofta är övergångsproblem när man byter leverantör i en upphandling som färdtjänst.

Det inträffade får konsekvenser för den totala upphandlingsverksamheten i Trelleborgs kommun. Rent praktiskt fungerar systemet så att upphandlingsavdelningen sköter själva upphandlingen och all formalia kring denna.

Därefter är det förvaltningarna, i det här fallet socialförvaltningen, som kontrollerar fakturaunderlagen och betalar för utförda tjänster. Här handlar det om månadsfakturor som med runt 6 000 poster – som kan vara nog så svåra att kontrollera.

– Med anledning av det inträffade ser vi ett stort behov av att se över vårt arbetssätt när det gäller upphandlingar, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Det kan finnas fler brister i hur ingångna avtal följs upp ute i förvaltningarna.

– Det är ofta en lång kedja med många personer som är inblandade, från själva anbudsunderlaget till färdig upphandling och uppföljning. Den kedjan är inte starkare än den svagaste länken.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *