Lennart Palm
Lennart Palm kritiserar Täby kommunFoto: Konkurrenskommissionen.

Orimligt kort uppstartstid för taxiavtal

Täby kommuns taxiupphandling gav inte anbudsgivarna tillräckligt lång tid för förberedelser. Omöjligt att skaka fram sextio bemannade taxibilar på kortare tid än en månad enligt Konkurrenskommissionens Lennart Palm.

IKEA

Konkurrenskommissionen kritiserar Täby kommuns upphandling av turbundna transporter med taxi. Kommissionen, som det officiellt klingande namnet till trots är en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, menar att kommunen ställt omöjliga krav.

– Att med en uppstartstid på mindre än en månad kunna till­handahålla runt sextio bemannade taxifordon är inte möjligt, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrens­kommissionen, som tillfogar att kom­munen rimligen borde ha insett detta.

De heltidsbemannade taxifordonen skulle transportera barn, ungdomar och äldre samt personer med funktionsnedsättning. Uppdragets värde uppskattas till 80 miljoner kronor.

I expertgruppens utredning poängteras att lagen om offentlig upphandling slår fast att de tidsramar som ställs upp för anbudsgivning vara utformade så att alla aktörer ges lika möjlighet att lämna bästa möjliga anbud. En implementeringstid på endast 29 dagar, varav 19 arbetsdagar, ger inte den möjligheten.

I ett liknande ärende har Högsta förvaltnings­dom­stolen bedömt att en uppstartstid på mellan 16 och 23 dagar för en upphandling av nio be­man­nade fordon var allt för kort.

Anna Järnebeck, kommunikatör vid Täby kommun, har hjälpt till att besvara frågan om hur det kunde bli så här. Klart är att det vid den första upphandlingen, som pågick från början av december 2016 till april i år, inte kom in några anbud.

Enligt upphandlingsenheten drogs då upphandlingen tillbaka och underlaget kompletterades:

– Under detta arbete fördes en omfattande dialog med marknaden för att de åtgärder som gjordes inför nästa upphandling skulle vara de rätta.

Då kraven setts över och justeringar gjorts påbörjades en ny upphandling i maj månad.

– För att orsaka så lite olägenheter för dem som upphandlingen avsåg, och då detta var ett andra steg i upphandlingen, blev resultatet en uppstartstid som vi i efterhand kan konstatera blev för kort.

Lennart Palm vidhåller kritiken:

– Upphandlingens utformning är ogenomtänkt, strider mot lagen och riskerar i slutändan att drabba dem som är beroende av samhällsbetalda transporter.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *