Therese Klaar
Therese Klaar bad om att få se svart på vitt. Foto: Statens inköpscentral.

Nytt taxiavtal med fokus på kapacitet

Statens inköpscentrals nya taxiavtal borgar för kortare väntetider. I upphandlingen tvingades anbudsgivarna att styrka kravet på att man verkligen har efterfrågat antal bilar på de olika orterna.

Efter att under föregående avtalsperiod ha haft problem med brist på bilar stod kapacitet i fokus vid Statens inköpscentrals taxiupphandling. Upphandlingen, som lockade tre anbudsgivare, vanns av Flygtaxi Sverige.

– Ja, vi har lagt stor vikt vid att säkerställa att ramavtalsleverantören har tillräcklig kapacitet för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt, bekräftar Therese Klaar, chef för enheten för upphandling av varor och tjänster på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Avtalet omfattar de orter i landet där statliga myndigheter bedriver verksamhet. För att sköta både ”point-to-point” samt flyg-/tågtaxi har inköpscentralen ställt krav på det ska finnas ett visst antal bilar i de olika städerna.

– För att säkerställa att anbudsgivaren har nödvändig kapacitet, under hela avtalstiden, har vi begärt dokumentation som till exempel skriftliga samarbetsavtal med taxiföretag på de olika orterna.

Ramavtalet, som inleddes den 3 juni, löper på två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Den beräknade omsättningen är cirka 75 miljoner kronor per år.

– Vi har även ställt kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav, men mycket av vårt fokus har som sagt legat på kapaciteten eftersom det tidigare varit ett problem.

När upphandlingen planerades fanns funderingar kring att dela upp den geografiskt för att öppna för små företag. Av praktiska skäl, nyttan av att ha ett gemensamt bokningsförfarande över hela landet, blev upphandlingen nationell.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *