Henrik Fritzon
Henrik Fritzon greppar svensk-danska tåg. Foto: Jens Ohlsson.

Ny upphandling helar splittrad trafik

Skånetrafiken tar hand om Öresundstågstrafiken, ett ansvar som tidigare delats mellan Sverige och Danmark. I kommande upphandling slås dessutom trafik och underhåll samman.

Den tågtrafik som knyter samman Sverige och Danmark över Öresund har fått mycket kritik för förseningar och överfulla vagnar. Detta förklaras framför allt av att trafiken involverar många parter i respektive land, men också att underhållet brister.

Skånetrafiken har avtal med Transdev som operatör av den svenska delen. Detta samtidigt som det danska Transportministeriet har avtal med DSB om motsvarande på dansk sida. Fordonsunderhållet utförs för närvarande av DSB. Trafiken leds av två operatörers trafikkontor.

Förhoppningen med det avtal som Region Skåne slutit med Transportministeriet är att det ska bli bättre för resenärerna. Skånetrafiken får det samlade ansvaret som beställare av trafiken, alltså även på den danska sidan fram till Köpenhamn.

– Nu gör vi en offensiv satsning på Öresundstågstrafiken. Den ska bli mer pålitlig och turtätheten ska öka, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande, som ser det som viktigt för att stärka integrationen.

Förändringarna kommer att genomföras i huvudsak i två faser med full effekt från januari 2023. Tågen rustas upp, med 20 tåg per år, samtidigt som underhållet flyttas från Danmark till en nybyggd depå i Hässleholm.

Vid upphandlingen av ny operatör för Öresundstågstrafiken kommer det nya avtalet att omfatta både trafik och underhåll, vilket är en kvalitetssäkring jämfört med idag då detta är två separata affärer. Detta väntas underlätta avtalsuppföljningen.

Ett halvdussin tågoperatörer ska vara intresserade av uppdraget. Bedömningen är att samordningsvinsterna kommer att visa sig i både trafikkvalitet och ekonomi.

– Den danska regeringens ambition är att mer järnvägstrafik ska upphandlas och detta avtal med Skånetrafiken är ett viktigt steg i den riktningen, säger Ole Birk Olesen,  minister med ansvar för transport, bygg och bostäder.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *