Ny lagrådsremiss från regeringen

Lagrådet har fått ytterligare en upphandlingsrelaterad remiss från regeringen. Den innehåller förslag till hur vissa kollektivtrafiktjänster ska upphandlas.

Regeringens har skickat en ny remiss till Lagrådet. Den färska lagrådsremissen innehåller förslag kring hur vissa kollektivtrafiktjänster ska upphandlas.

De föreslagna bestämmelserna gäller för tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten. I förslaget ingår även tjänstekoncessioner som avser kollektivtrafik, oavsett trafikslag.

Förslaget innebär att vissa bestämmelser i den lag om upphandling av koncessioner som föreslås i propositionen Nytt regelverk om upphandling ska tillämpas när de nu aktuella kollektivtrafiktjänsterna upphandlas.

Regeringen vill att lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, alltså samtidigt som de nya upphandlingslagar som Lagrådet kritiserade i våras.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *