Elisabeth Andreasson
Elisabeth Andreasson är snart klar med ny busstandard. Foto: Anna Grönlund.

Ny busstandard på väg i mål

Det gemensamma nordiska projektet för att få fram en nordisk standard för bussar i upphandlad trafik är på väg att gå i mål. Bus Nordic kan börja användas till hösten.

Den nordiska busstandarden Bus Nordic är nu godkänd av berörda parter i Norge, Finland, Island och Sverige. Bus Nordic ersätter gamla Buss 2014.

Målsättningen är att denna nya standard från och med hösten ska användas vid upphandlingar av busstrafik i Sverige. Förhoppningen är att minska särkraven på bussar i offentligt upphandlad trafik, krav som ökar kollektivtrafikens kostnader och som dessutom gör det svårare att flytta fullt fungerande bussar mellan olika regioner och länder.

– Det är verkligen positivt att så många parter har engagerat sig i arbetet och det är roligt att vi kommit i mål med projektet, säger Elisabeth Andreasson, projektledare för detta gemensamma nordiska arbete.

I dokumentet, som än så länge är på engelska, beskrivs de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om. Nu närmast ska den engelska versionen förankras och översättas till de olika språken.

– Dokumentet är efterfrågat och vi märker att det är många som vill ta hänsyn till standarden i sina upphandlingar framöver.

Arbetet har projektletts från Sverige. Bakom standarden skymtar, från svensk sida, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Stockholms läns landstings trafikförvaltning.

– Självklart finns också fordonsindustrin med i arbetet som rådgivande part, betonar Elisabeth Andreasson.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *