Endrick Schubert
Endrick Schubert pustar ut efter en nio månader lång anbudsutvärdering. Foto: Magnus Gotander.

Nio månaders anbudsutvärdering klar

Spårvagnsfiaskot med Ansaldobreda i Göteborg ska inte upprepas. Efter nio månaders utvärdering är leverantören av nästa generations vagnar nu korad.

Kommentus metodhandboken

Efter alla problem med spårvagnarna från Ansaldobreda har Göteborgs Spårvägar lagt extra stor omsorg på upphandlingen av nästa generations vagnar. Anbuden kom in i juli i fjol och nu, efter nio månaders utvärderingsarbete, är tilldelningsbeslut fattat.

Göteborgs Spårvägars styrelse har utsett Bombardier/Vossloh Kiepe till leverantör. Den nya spårvagnsmodellen M33 i anbudet är baserad på Bombardiers Flexity som körs bland annat i Melbourne, Dresden och Bremen.

– Leverantörerna är ledande på spårvagnar och de nya spårvagnarna blir ett viktigt bidrag för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborg, säger Endrick Schubert, styrelseordförande i Göteborgs Spårvägar.

Upphandlingen har genomförts i två steg. I första steget skedde en prekvalificering, där nio leverantörer deltog. Därefter bjöds åtta leverantörer in till anbudsinlämning.

Utvärderingen av de sex inlämnade anbuden har baserats på pris, teknisk och funktionell kvalitet samt kommersiell kvalitet. Göteborgs Spårvägar har använt såväl egna specialister som externa resurser i arbetet med att genomlysa anbuden.

– Det vinnande anbudet fick högst poäng i kvalitetsutvärderingen, vilket i kombination med ett förhållandevis lågt anbudspris blev avgörande.

Grundbeställningen avser 40 nya spårvagnar. De två första vagnarna ska levereras hösten 2018 för att testköras i linjetrafik i minst 20 000 kilometer per vagn innan de blir slutligt godkända. Därefter ska resterande 38 vagnar levereras i en takt av cirka två per månad.

Anbudspriset bygger på ett teoretiskt uppskattat inköp av 82 spårvagnar på sikt inklusive kostnader för drift och underhåll av dessa under 15 år. Utöver spårvagnarna ingår dokumentation, utbildning av förare och underhållspersonal samt vissa typer av reservdelar och annan utrustning i avtalet.

Förfrågningsunderlaget har bestått av ungefär 800 sidor. Att lägga ett anbud i en upphandling av denna dignitet kostar stora pengar. Det skulle därför förvåna om inte någon av konkurrenterna Alstom, CAF, Pesa, Skoda eller Stadler begär överprövning. Avtalsspärren löper ut den 25 april.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *