Anna Johansson
Anna Johansson vill skärpa uppföljningen. Foto: Kristian Pohl.

Ministerkrav på bättre uppföljning

Trafikverket ska se till att upphandlade entreprenörer sköter järnvägsunderhållet. Regeringen har bestämt att uppföljningen ska ske i egen regi, vilket får oppositionen att oroas över en tillbakagång till underhåll i statlig regi.


Enligt ett färskt regeringsbeslut ska Trafikverket snarast genomföra åtgärder för att i egen regi sköta underhållsbesiktning och leveransuppföljning av järnvägsunderhåll. Rent praktiskt innebär detta att Trafikverket ska genomföra kontroller för att upptäcka behov av underhållsinsatser. Verket ska också, i egen regi, kontrollera att entreprenörerna lever upp till krav i kontrakt.

– Staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhåll inom järnvägen och detta beslut är ett steg på vägen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Centerpartiets infrastrukturpolitiske talesperson Anders Åkesson är överraskad över utspelet:

– Att Trafikverket har kontroll över gjorda beställningar och att de utförs är en självklarhet och rimligen inget infrastrukturministern behöver fatta särskilda beslut om.

För fler tåg i tid är det enligt Anna Johansson viktigt att Trafikverket i sin egen organisation har god kunskap om anläggningen, dess tillstånd och behov av åtgärder.

– Dagens beslut är en viktig del för att kunna bedriva en fungerande underhållsverksamhet, menar hon.

Anders Åkesson oroas över att beslutet kan vara ett första steg till att åter förstatliga järnvägsunderhållet.

– Det är i så fall rakt i motsats mot vad en enig statlig utredning för högre effektivitet av järnvägsnätet, under ledning av professor Gunnar Alexandersson rekommenderade så sent som år 2015, påpekar han.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *