Lundaspårvagn
Lunds kommande spårvagn. Illustration: Metro arkitekter & Lunds kommun.

Lundaspårvagnen håller inte tidtabellen

Det finns risk för att spårvägen i Lund blir ett par månader sen. Depån, som inget byggbolag lämnade anbud på, ser inte ut att bli färdig i tid.

Det är inte ofta som det byggs en ny spårväg i Sverige. I Lund är spåren praktiskt taget lagda och förarna går på kurs för att lära sig köra de vagnar som upphandlats från spanska CAV.

Allt såg, kort och gott, ut att vara klart för trafikstart mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS på Brunnshög den 15 augusti 2020 i samband med att hösttidtabellen börjar gälla. Fast så blir det förmodligen inte.

Orsaken är att byggtiden på den depå där spårvagnarna ska underhållas troligen behöver förlängas.

– Det är givetvis tråkigt att behöva försena trafikstarten av spårvagnarna, men depåns kvalitet måste givetvis gå först, säger Carina Zachau, moderat kollektivtrafiknämndsordförande vid Region Skåne.

Bygget av depån pågår för fullt, fast på grund av ett antal förändringar av byggnadens konstruktion behöver ritningarna omarbetas. Skanska har just lämnat in ett så kallat formellt hinder till Region Skåne.

– För att hjälpa vår entreprenör att på ett effektivt sätt slutföra arbetet kommer vi och våra upphandlade projektörer nu att arbeta om delar av bygghandlingarna, säger Håkan Henmyr, projektchef vid Skånetrafiken.

Exakt hur lång förseningen kan komma att bli är oklart.

– När projektet väl står klart förbättras möjligheterna för Lundabor och pendlare att på ett klimatsmart, säkert och snabbt sätt ta sig kollektivt inom Lund, poängterar Carina Zachau.

Spårväg Lund är ett samarbete mellan Lunds kommun och Skånetrafiken. Kommunen sköter spårbygget, som blivit fördyrat men inte försenat, medan regionen står för depån.

Anders Almgren, socialdemokratisk andre vice ordföranden i Lunds kommunstyrelse, menar att Region Skåne tydligt måste redovisa att de gör allt de kan för att minimera förseningarna:

– Det är allvarligt att regionen ännu en gång meddelar förseningar inom sina ansvarsområden i spårvägsprojektet, samtidigt som alla de delar Lunds kommun ansvarar för håller tidsplanen.

När depåbygget skulle upphandlas i fjol var det ingen som nappade. Först sedan jobbet delats upp i två entreprenadupphandlingar, med ökade kostnader, kunde avtal slutas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *