Malin Ekman Aldén
Malin Ekman Aldén vill ha en vägledning. Foto: Pia Nordlander.

Livsviktig men svårupphandlad tjänst

Färdtjänst är ett svårupphandlat område där det dessutom brister i den systematiserade uppföljningen. Myndigheten för delaktighet vill ha en vägledning.


Reglerna för färdtjänst skiljer sig åt över landet. Enligt en rapport från Myndigheten för delaktighet, MFD, leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet på många håll till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet.

En utgångspunkt måste enligt Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD, vara att alla, oavsett funktionsförmåga, säkert och tryggt ska kunna använda allmänna kommunikationer.

– Färdtjänsten är ett nödvändigt komplement till detta och den måste utformas så att den så långt som möjligt kan möta människors olika behov och livssituationer, säger hon.

Myndighetens kartläggning ger exempel på färdtjänstregler som begränsar den enskildes möjligheter. Punktlighet är ett annat problem. Liksom bristfälliga system och rutiner för att informera resenären om avvikelser.

Såväl kommuner som regionala kollektivtrafikmyndigheter beskriver upphandling av färdtjänst som komplicerad. Överprövade tilldelningar hör till bilden. Även leverantörer uppger att de har svårigheter att delta i upphandlingar. Underlaget är ofta omfattande och mindre utövare har inte alltid personal med anbudskompetens.

Det visar sig att flertalet kommuner i undersökningen saknar systematiserad uppföljning av upphandlade tjänster. Detta sker istället vid behov, till exempel när det kommer in klagomål.

– De som använder färdtjänst har oftast inga andra alternativ. Därför får bristerna väldigt stora konsekvenser.

Till förslagen i utredningen hör att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en vägledning för upphandling av färdtjänst.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *