Lagrådsremiss färdig i expressfart

Lagrådet behandlade regeringens senaste upphandlingsrelaterade remiss i expressfart. Rådets yttrande var klart på en vecka och ändringsförslagen är få.


Regeringens senaste lagrådsremiss, med förslag till hur upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster ska lagstiftas, har passerat Lagrådet.

Remissen är inte alls av samma dignitet som upphandlingspropositionen – som Lagrådet arbetade med i åtta månader. Näringsdepartementet överlämnade denna remiss den 29 september och fick svar ungefär en vecka senare.

De föreslagna bestämmelserna gäller för tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten. Även tjänstekoncessioner som avser kollektivtrafik, oavsett trafikslag, ingår.

Lagrådet föreslår inga större omarbetningar av förslaget, utan nöjer sig med ett antal radanmärkningar. Till de formuleringar som rådet anser behöver ändras hör skrivningen kring skadeståndståndsskyldigheten när vissa regler inte följts.

Dessutom föreslås förtydligande av den paragraf som syftar till att begränsa möjligheten till att dela upp avtal på ett sådant sätt att direkttilldelningsreglerna blir tillämpliga. Åsikten är att bestämmelsen ska utformas för att bättre ansluta till 5 kap. 7 § lagen om upphandling av koncessioner.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *