Krösatågen
Kamp om Krösatågen. Foto: Hallandstrafiken.

Kvalitetsmodell döms ut som otydlig

Transdev ansåg att det inte var tydligt och begripligt vad Jönköpings Länstrafik efterfrågade. Förvaltningsrätten håller med om att mervärdesmodellen är oklar och vill se en ny upphandling av Krösatågsdriften.


Även om Transdev erbjöd ett lägre pris vann Tågkompaniet driftupphandlingen av Krösatågen. Den nuvarande operatören av regionaltågsystemet förlorade på kvalitetsfrågorna.

Fast Transdev överklagade tilldelningsbeslutet. Åsikten var att den så kallade mervärdesmodell som användes vid utvärderingen av anbudet var oklar och dessutom öppnade för en skönsmässig bedömning.

Enligt förvaltningsrätten måste Jönköpings Länstrafik nu göra om upphandlingen. Den har gjorts på uppdrag av även Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.

Till Jnytt säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik, att han inte tycker att modellen varit otydlig:

– Det är en rätt vedertagen kvalitetsutvärderingsmodell som finns i branschen och den har använts på andra håll, men förvaltningsrätten tyckte annorlunda och det måste vi rätta oss efter.

Trafikstart för det nioåriga avtalet skulle ha varit redan den 9 december. Med tanke på att det tar tid att göra om processen krävs sannolikt nu en direktupphandling för att säkra trafiken efter det att avtalet med Transdev löper ut.

Krösatågsupphandlingen lockade sammanlagt sex leverantörer att ansöka om att få lämna anbud. Tre av dessa prekvalificerade sig och fick tillgång till förfrågningsunderlaget. Två anbud inkom: matchen stod mellan Tågkompaniet och Transdev.

Domen skvallrar om en mycket marginell skillnad mellan anbuden efter justering för tilldelningskriteriet kvalitet. På en jämförelsesumma i häradet 175 miljoner kronor var skillnaden bara cirka 300 000 kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *