Elbil
Det offentligas elbilsköp smittar av sig. Foto: Öresundskraft.

Köper kommunen så gör jag det också!

Offentliga upphandlingar av elbilar har enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet en bieffekt. I kommuner som skaffar elbilar väljer fler privatpersoner och företag samma typ av fordon.

Det offentligas köp av elbilar och satsningar på laddstolpar påverkar även företags och privatpersoners intresse för elbilsköp. Det slår forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet fast:

– Sammanfattningsvis kan man säga att kommunala satsningar på laddinfrastruktur och upphandlingar av elbilar är viktiga orsaksfaktorer bakom en ökande andel elbilar hos privata företag och privatpersoner inom kommunen, säger Magnus Hennlock, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Denna effekt är enligt forskningsrapporten större i små kommuner än stora. Det beror sannolikt på att kommunalt ägda elbilar relativt sett är mer synliga och att erfarenheter lättare sprids inom sociala strukturer i mindre kommuner.

Parkeringsförmåner för elbilsägare påverkar också köpintresset, men allra viktigast är laddinfrastrukturen.

− Studien visar att kommunala satsningar på fler laddstolpar har lett till ett ökat antal elbilar, särskilt i storstäder.

Kommunerna har enligt Magnus Hennlock en viktig roll för att driva på omställningen mot en mer elektrifierad bilflotta:

– Men laddinfrastrukturen måste planeras utifrån kommunens storlek och geografiska förutsättningar för att få effekt på nyregistrering av elbilar.

Tipset är att i storstäder placera laddstationer i bostadsområdena, där möjligheterna till laddning ofta är mer begränsad. Mindre kommuner bör istället placera dem intill de mest trafikerade vägarna för att öka synligheten och motverka räckviddsviddsångest.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *