Rikard Jermsten
Rikard Jermsten vill se fler förhandsavgöranden. Foto: Konkurrensverket.

Konkurrensverket får EU-medhåll

Tillhandahållande av transporttjänster till allmänheten på järnväg omfattas av upphandlingsreglerna. Det slår EU-domstolen fast i det första svenska förhandsavgörandet i det så kallade SJ-fallet.


SJ följde inte upphandlingsreglerna vid en upphandling av städtjänster år 2012. Konkurrensverket vände sig därför till förvaltningsrätten med en begäran om upphandlingsskadeavgift på sammanlagt 8,5 miljoner kronor.

Det böteskravet har under flera år vandrat genom de rättsliga instanserna. Just nu ligger ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin tur begärde in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

I fjol somras genomfördes förhandlingen vid EU-domstolen i Luxemburg med processrådet Kristoffer Sällfors som representant för Konkurrensverket. Nu är avgörandet klart. Det slås fast att upphandlingsreglerna omfattar tillhandahållande av transporttjänster till allmänheten på järnväg.

Kristoffer Sällfors är nöjd med insatsen i EU-domstolen. Han välkomnar beskedet som ligger helt i linje med Konkurrensverkets inställning i målet:

– EU-domstolen gör en klar och tydlig tolkning av försörjningsdirektivet.

Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket:

– Domstolen gör samma bedömning som Konkurrensverket, vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna.

Att EU-domstolen går på Konkurrensverkets linje var kanske ingen överraskning. För detta utfall pekade generaladvokatens förslag till avgörande som kom redan i höstas.

Trots att det står svenska domstolar fritt att begära förhandsavgörande från EU-domstolen i mål som rör upphandling är detta första gången som möjligheten använts. Rikard Jermsten menar att det gott kan ske oftare.

– Då får vi tydliga besked om hur reglerna ska tolkas. Det ger upphandlare och leverantörer värdefull vägledning i viktiga frågor.

Nu inväntas Högsta förvaltningsdomstolens dom.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *