Cyklister
Med cykel på väg hem. Foto: Mostphotos.

Innovationsupphandlar aktivt resande

Tillsammans med Skellefteå och Uppsala kommuner vill Trafikverket stimulera till utveckling av smarta lösningar för aktivt resande. En innovationsupphandling har inletts.

Det ska vara enkelt, smidigt och säkert att resa. Mot bakgrund av att mellan 2 000 och 3 000 oskyddade trafikanter skadas varje år satsar Trafikverket, i samverkan med kommunerna Skellefteå och Uppsala, nu på en innovationsupphandling.

Tanken är att tillsammans med olika aktörer utveckla lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt. Samtidigt ska hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås.

– Vi vill nå alla aktörer, små som stora, som kan tänkas ha förslag och lösningar som kan användas för att ett ökat aktivt resande också kan ske säkert, säger Anna Lindell, strateg på Trafikverket.

Aktivt resande har stor potential inom ett flertal områden och kan bidra till att minska klimatutsläppen, förbättra folkhälsan, öka tillgängligheten, gynna social inkludering och hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning.

Enligt Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, krävs en mångfald av lösningar och alla trafikslag behövs för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem i ett hållbart samhälle:

– Att satsa på smarta lösningar för säker gång, cykel och kollektivtrafik är en god investering för såväl klimat som hälsa.

Framtagna lösningar ska leda till demonstrationer/tester där alla aspekter, exempelvis trafiksäkerhet, teknik och affärsmodell, klargörs.

– Nya innovativa idéer kan även bidra till ökad svensk konkurrenskraft och till regeringens vision om en permanent världsutställning för hållbara transportlösningar, säger Anna Lindell.

Som aktivt resande räknas gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *