Taxi Stockholm
Taxi Stockholm får färdtjänstavtal. Foto: Gustaf Waesterberg.

Inga uppstickare inom färdtjänsten

Trots uppdelning i 33 avtalsområden kapar jättarna åt sig uppdraget. Tre taxibolag delar på färdtjänstkörningar värda 800 miljoner kronor om året i Stockholms län.


Stockholms läns landsting delade in sin upphandling av färdtjänsttaxi i 33 avtalsområden fördelade över länets kommuner. Trots att upplägget öppnade för små aktörer att lämna anbud hamnade kontrakten till slut hos tre jättar.

Sverigetaxi, Taxi Kurir och Taxi Stockholm kommer att sköta dessa resor från den 1 april 2019. Beslutet innebär att en ny (Taxi Stockholm) och två nuvarande trafikutövare får landstingets förtroende.

– Vår förhoppning är att avtalen ska leda till bättre leveranser och en fortsatt hög kundnöjdhet, säger Caroline Ottosson, chef för trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

Varje dag görs cirka 10 000 resor, varav 2 500 sjukresor, med färdtjänsten i Stockholms län. Utöver färdtjänsttaxi och sjukresor ingår landstingsanställdas tjänsteresor inom Stockholms län i upphandlingen.

Sammantaget är avtalen, som omfattar 4 000 bilar, värda drygt 800 miljoner kronor per år. Kontrakten med de tre taxijättarna löper fram till och med den 31 mars 2022 med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

Nytt i avtalen är att det finns incitament för transporter med bland annat bilbarnstol och ledarhund. Avtalen innehåller också omfattande krav på utbildning av förare och förståelse för mjuka värden, såsom bemötande. Oppositionsönskemålet om fossilfrihet tillgodoseddes dock ej.

Vid upphandlingen ställdes arbetsrättsliga krav enligt Upphandlingsmyndighetens rekommendation Arbetsrättsliga villkor för taxiförare.

– Nya regler har gjort det möjligt för oss att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor för de förare som kör färdtjänst i Stockholm, bekräftar Caroline Ottosson.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *