Snöröjning
Bister snöröjningskritik. Foto: Mostphotos.

Här sliras det på likabehandlingen

Stockholms stad har inte upprätthållit kraven på upphandlade snöröjare. Trots att det slarvats med underentreprenörer, GPS-användning och fakturering har vitena uteblivit.

Trots att vintern nu är ett minne blott lever kritiken mot vinterns snöröjning i Stockholm. Trafikkontoret har låtit EY granska hur det fungerat i elva områden under perioden från 15 oktober 2018 till den 15 februari i år.

Som Inköpsrådet tidigare rapporterat visar revisionsrapporterna på misstänkt vänskapskorruption. Granskningen ger vid handen att alla entreprenörer inte behandlats lika. Det, påpekar revisorerna, innebär en risk både ur ett konkurrensmässigt perspektiv men också ur ett bredare LOU-perspektiv.

Bristerna i kontraktsuppföljning är tydliga. Bland annat har de tre kontrakterade snöröjarna fritt anlitat underentreprenörer, något som enligt avtalet borde ha krävt beställarens godkännande. Extra besvärande är att 40 procent av de närmare hundra underleverantörerna har obetalda inkassokrav.

Rent praktiskt visas exempel på att GPS-kravet inte alltid hedras (”urladdat batteri”). Detta innebär att fordonens GPS-spår inte loggas och därmed inte rapporteras till Trafikkontoret.

Externrevisorerna skriver att de ”saknar ett konsekvent handlande från Trafikkontoret i de fall kontraktens skallkrav inte uppfylls.”

Mycket pekar också på fakturafusk, eller i alla fall slarv. Flera fordon har tippat mer snö än som ryms på flaket och dessutom väl tätt i tid. I underlagen har registreringsnummer som inte återfinns i fordonsregistret uppgivits. Om man går på uppgivna registreringsnummer har snö tippats med golfbil, personbil, pickup och en skrotad bil.

Dessa fel kan såklart bero på att någon sluntit på tangentbordet. Men att varken entreprenörer eller Trafikkontor har kollat att underentreprenörers uppgifter är korrekta anser revisorerna vara anmärkningsvärt.

SVT Nyheter Stockholm har rapporterarat att den slappa kontrollen av upphandlade snöröjare fått konsekvenser. I en omorganisation omplaceras två chefer samtidigt som en ny driftschef rekryteras.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *