Solsund
Solsund vid kaj i Oskarshamn. Foto: Mostphotos.

Frågar om oupphandlad färja

Ölandsfärjan mellan Oskarshamn och Byxelkrok stöttas med 550 000 kommunala skattekronor per år under fyra år. Konkurrensverket har uppmärksammat detta avtal i gränslandet mellan upphandling och bidrag.

Färjan Solsund har sedan år 2004 knutit samman Oskarshamn med Byxelkrok på Öland. Sommarförbindelsen har varit hotad sedan den tidigare ägaren pensionerat sig och velat sälja fartyget, men i år tar nya ägare i form av två öländska sjökaptener över driften.

Oskarshamns kommun och Borgholms kommun avtalade i samband med övertagandet om 550 000 kronor i årligt marknadsföringsbidrag, vilket är 50 000 kronor mer än i fjol. Enligt avtalet, som löper på fyra år, står Oskarshamn för 315 000 kronor per år och Borgholm för 235 000 kronor per år.

Enheten för otillåtna direktupphandlingar vid Konkurrensverket har uppmärksammat avtalet. En rad frågor som cirklar kring kollektivtrafik och upphandling samt gränsdragning mellan bidrag och köp har skickats till de båda kommunerna.

Övervakande myndighet undrar bland annat om någon annonserad upphandling genomfördes innan avtalet ingicks. Till frågebatteriet hör också om man anser att färjetrafiken är att betrakta som kollektivtrafik samt om kommunen haft önskemål på exempelvis turtäthet.

Till tidningen Östra Småland säger Rolf Persson, kommundirektör i Oskarshamn, att han är förvånad över Konkurrensverkets skrivelse. Att det skulle handla om en upphandling avvisas:

– Det är inte så att vi har gått ut och sagt att vi vill att någon trafikerar Oskarshamn–Öland.

Av avtalet framgår kommunernas intresse av en miljöanpassning av färjan samt åtgärder för att öka hastigheten för att korta restiden.

Säsongens första tur går den 14 juni. Trafiken pågår därefter fram till den sista augusti. I Konkurrensverksärendet har kommunerna fått förlängd svarstid till den 28 juni.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *