EU-domstolen
EU-domstolen i Luxemburg. Foto Georges Fessy.

Första svenska förhandsavgörandet på g

Det första förhandsavgörandet från EU-domstolen i ett svenskt upphandlingsmål är på väg. Generaladvokatens förslag till avgörande i SJ-fallet ligger i linje med Konkurrensverkets inställning.


Konkurrensverket anser att SJ, som helägs av svenska staten, är en upphandlande enhet som ska följa upphandlingsreglerna (LUF). SJ menar för sin del att verksamheten inte utgör sådan transportverksamhet som avses i direktiv 2004/17/EG och att det inte föreligger annonseringsskyldighet.

Sedan flera år tillbaka förs en process mellan Konkurrensverket och SJ kring två städavtal som SJ slöt år 2012 med Sodexo respektive Miljöteamet. Affären är värd närmare 120 miljoner kronor och övervakande myndighet vill se 8,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift eftersom den inte föregicks av något offentligt upphandlingsförfarande.

Att Konkurrensverket går fram med detta ärende förklaras bland annat av SJ:s stora inköpsvolymer – som gör det särskilt viktigt att få veta vad som gäller.

Både förvaltningsrätt och kammarrätt har avvisat Konkurrensverkets krav. Avgörandet ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen som i fjol somras, för första gången, beslutade att begära hjälp från EU-domstolen med att tolka EU-rätten på upphandlingsområdet genom ett förhandsavgörande.

Den muntliga förhandlingen vid domstolen i Luxemburg ägde rum i juni i år. Nu finns ett förslag till avgörande.

Generaladvokatens förslag ligger i linje med Konkurrensverkets inställning, det vill säga att SJ bedriver sådan verksamhet som omfattas av LUF och att bolaget därmed är skyldigt att följa lagen.

Inga uppgifter finns om när det slutliga avgörandet kan väntas.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *