Elbil
Väntan på ny miljöbilsdefinition. Foto: Öresundskraft.

Fordonsupphandlingar i limbo

Bonus malus ställer till problem vid upphandling av fordon till det offentliga Sverige. Sedan halvårsskiftet saknas den miljöbilsdefinition som sedan 2013 styrt inköpen.


I och med att bonus malus-systemet infördes vid halvårsskiftet försvann den nuvarande miljöbilsdefinitionen som kom år 2013. Detta ställer till problem för såväl offentliga aktörer som de företag och privatpersoner som har lutat sina fordonsinköp mot dessa kriterier.

Transportstyrelsen arbetar på en ny definition. I väntan på att den ska bli antagen råder något av limbo. Kammarkollegiet har för sin del infört en temporär lösning för Statens Inköpscentrals ramavtal som rör tjänstefordon och förmånsbilar.

Tills vidare behålls den nuvarande miljöbilsdefinitionen för ramavtalade fordon, alltså tvåhjulsdrivna personbilar/förmånsbilar. De i miljöbilsformeln framräknade högsta tillåtna värdena för CO2 kompenseras med tio procent.

För fyrhjulsdrivna personbilar (inklusive hybrider), liksom för minibussar och lätta lastbilar, kvarstår de i ramavtalet fastställda utsläppsgränserna tills vidare.

Även om Transportstyrelsen utlovat en ny definition i slutet av augusti verkar det kunna dröja innan alla är överens om reglerna. Påverkansorganisationer som Gröna Bilister menar exempelvis att miljöbilsbegreppet bör exkludera fossilbilar.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *